home0401202Business statistics1-57(เปิดเพิ่มสำหรับ นศ ขอจบ)
personperson_add
0401202Business statistics1-57(เปิดเพิ่มสำหรับ นศ ขอจบ)

ผู้สอน
นาย มนูญ จิตรสำเริง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
0401202Business statistics1-57(เปิดเพิ่มสำหรับ นศ ขอจบ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12088

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

CourseTu:15.00-18.00 เปิดเพิ่มเฉพาะนักศึกษาที่ขอจบ

Teaching room : LAB6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)