home0401202Business statistics1-57(เปิดเพิ่มสำหรับ นศ ขอจบ)
person
0401202Business statistics1-57(เปิดเพิ่มสำหรับ นศ ขอจบ)

ผู้สอน
นาย มนูญ จิตรสำเริง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
0401202Business statistics1-57(เปิดเพิ่มสำหรับ นศ ขอจบ)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12088

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

CourseTu:15.00-18.00 เปิดเพิ่มเฉพาะนักศึกษาที่ขอจบ

Teaching room : LAB6


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)