เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

0401202Business statistics1-57(เปิดเพิ่มสำหรับ นศ ขอจบ)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

CourseTu:15.00-18.00 เปิดเพิ่มเฉพาะนักศึกษาที่ขอจบ

Teaching room : LAB6