Romei

ผู้สอน
นาย ชาญศร น้อยแดง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Romei

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12090

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดหมีน้อย

คำอธิบายชั้นเรียน

ใจกล้าหน้าด้าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)