homeการจัดการอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
personperson_add
การจัดการอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

ผู้สอน
person
ตระกูล พรหมจักร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12095

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

-กระบวนการผลิตเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ

-การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องดื่ม

-การควบคุมคุณภาพและการจัดการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)