เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

-กระบวนการผลิตเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ

-การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องดื่ม

-การควบคุมคุณภาพและการจัดการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม