homeการบริหารนโยบายสาธารณะ
personperson_add
การบริหารนโยบายสาธารณะ

ผู้สอน
นางสาว ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารนโยบายสาธารณะ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12110

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาเอกเลือกของนิสิตสาขาพัฒนาสังคมชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษาที่ 2/2557


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)