homeการบริหารนโยบายสาธารณะ
person
การบริหารนโยบายสาธารณะ

ผู้สอน
นางสาว ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารนโยบายสาธารณะ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12110

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นวิชาเอกเลือกของนิสิตสาขาพัฒนาสังคมชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษาที่ 2/2557


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)