homeBIT1/3 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
person
BIT1/3 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
อาจารย์ กัลยา รัตนศิวะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
BIT1/3 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12116

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

คำอธิบายวิชา

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้อง ปสสท 1/3

อังคาร เวลา 8.30-11.30 ห้อง COM1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)