home4112283 ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา
person
4112283 ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา

ผู้สอน
นาย อิมรอน แวมง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
4112283 ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12118

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)