ผู้สอน
Yotaka Seesaiprai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

BIT 2247 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12149

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะและบทบาทของอินเทอร์เน็ตในการพัฒนาตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา การจัดจำหน่ายและการสื่อสารกับลูกค้าผ่านอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจและการโฆษณา การจัดตั้งตัวแทน การจัดตั้งผู้ช่วยจัดซื้อ ผ่านเครื่องมือค้นหาการตลาดผ่านพันธมิตร การตลาดผ่านเครือข่ายทางสังคม วิธีการและขั้นตอนในการบริหารจัดการการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมถึงการทำการตลาดสำหรับสินค้าที่ขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กระบวนการส่งเสริมทางการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบต่างๆ และสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบทางเลือกที่เหมาะสมได้