homeปี ๓ รัฐศาสตร์การปกครอง ภาคปกติ
person
ปี ๓ รัฐศาสตร์การปกครอง ภาคปกติ

ผู้สอน
ธรรมรัต อริยธมฺโม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปี ๓ รัฐศาสตร์การปกครอง ภาคปกติ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12156

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นนักศึกษาภาคปกติ รายวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)