homeปี ๓ รัฐศาสตร์การปกครอง ภาคปกติ
personperson_add
ปี ๓ รัฐศาสตร์การปกครอง ภาคปกติ

ผู้สอน
ธรรมรัต อริยธมฺโม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปี ๓ รัฐศาสตร์การปกครอง ภาคปกติ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12156

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นนักศึกษาภาคปกติ รายวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)