ผู้สอน
นาย ภูวเนศวร์ บุญทา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.2 โปรแกรมตารางงาน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12167

สถานศึกษา

โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมตารางงาน ม.2