homeม.2 โปรแกรมตารางงาน
person
ม.2 โปรแกรมตารางงาน

ผู้สอน
นาย ภูวเนศวร์ บุญทา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.2 โปรแกรมตารางงาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12167

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โปรแกรมตารางงาน ม.2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)