เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เรียนรู้คอมพิวเตอร์ (ประถมศึกษาปีที่ 4)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์

 2. การจัดประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงานเบื้องต้น