homeสาระน่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
personperson_add
สาระน่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นางสาว กรรณิกา เทพดำรงค์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สาระน่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12195

สถานศึกษา
สิชลคุณาธารวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระน่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)