homeสาระน่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
person
สาระน่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นางสาว กรรณิกา เทพดำรงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สาระน่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12195

สถานศึกษา
สิชลคุณาธารวิทยา

คำอธิบายวิชา

สาระน่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)