ป.โท ภาคปกติ รัฐศาสตร์การปกครอง

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับพระนักศึกษา และนักศึกษาภาคปกติ เรียนภาคค่ำ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร