homeนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา หมู่2
person
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา หมู่2

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ทองนาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา หมู่2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12210

สถานศึกษา
ครุศาสตร์

คำอธิบายวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)