homeภาษาเยอรมัน ทันใจ
person
ภาษาเยอรมัน ทันใจ

ผู้สอน
ajung krungkao
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาเยอรมัน ทันใจ

Class ID
12232

สถานศึกษา
ิิbeccenterhuahin

คำอธิบายวิชา

สอนภาษาเยอมัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)