homeBUA 1104 หลักการตลาด
person
BUA 1104 หลักการตลาด

ผู้สอน
วิภาวรรณ จันทร์ประชุม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
BUA 1104 หลักการตลาด

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12247

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

-----


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)