home4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน กลุ่มที่ 15
person
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน กลุ่มที่ 15

ผู้สอน
person
นาย อิมรอน แวมง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน กลุ่มที่ 15

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12274

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน กลุ่มที่ 15


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)