homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ผู้สอน
miss Areena Binbulat
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12289

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรื่อง ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ใช้สร้างสรรค์งาน


วัตถุประสงค์

  1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของซอฟต์แวร์ได้
  2. นักเรียนสามารถบอกประเภทของซอฟต์แวร์ได้

สาระสำคัญ

  1. ความหมายของซอฟต์แวร์
  2. ประเภทของซอฟต์แวร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)