homeตำรา เอกสารการสอน บทความวิชาการของฉัน ดร.ศุภกฤษ
person
ตำรา เอกสารการสอน บทความวิชาการของฉัน ดร.ศุภกฤษ

ผู้สอน
ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ตำรา เอกสารการสอน บทความวิชาการของฉัน ดร.ศุภกฤษ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1229

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สร้างบทความ บทความที่เขียนใหม่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)