ประถม4


ผู้สอน
นาย เสนอ ถือมั่น
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประถม4

รหัสวิชา
1230

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านตุ๊กแก

คำอธิบายวิชา

มุมทุกสาระ   สร้าบรรยากาศภายในห้อง   กระดานดำ  เครื่องมือการสอนครบ  แผนการสอน สื่ออิเลโทรนิค จอ โปรเทคเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books