ประถม4

เสนอ ถือมั่น

โรงเรียนบ้านตุ๊กแก

คำอธิบายชั้นเรียน

มุมทุกสาระ   สร้าบรรยากาศภายในห้อง   กระดานดำ  เครื่องมือการสอนครบ  แผนการสอน สื่ออิเลโทรนิค จอ โปรเทคเตอร์