homeประถม4
personperson_add
ประถม4

ผู้สอน
person
นาย เสนอ ถือมั่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประถม4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1230

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านตุ๊กแก

คำอธิบายชั้นเรียน

มุมทุกสาระ   สร้าบรรยากาศภายในห้อง   กระดานดำ  เครื่องมือการสอนครบ  แผนการสอน สื่ออิเลโทรนิค จอ โปรเทคเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)