homeลับสมองเรื่องของ Tenses
person
ลับสมองเรื่องของ Tenses

ผู้สอน
ajung krungkao
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ลับสมองเรื่องของ Tenses

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12318

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เจาะลึกเรื่องของ Tenses


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)