เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย สิรภพ วงศ์ลภัส

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การนำอุปกรณ์ แต่ละชนิด

มาประกอบเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับซอฟต์แวร์ปัจจุบัน