วิชาปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
ผู้สอน

นาย สิรภพ วงศ์ลภัส

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12324

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การนำอุปกรณ์ แต่ละชนิด

มาประกอบเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับซอฟต์แวร์ปัจจุบัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.