ผู้สอน
นางสาว วีรยา คุ้มเมือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

721-111


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12336

สถานศึกษา

PSU


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเคมีทั่วไป 1 ปีการศึกษา 2557