ผู้สอน
ืnarong kanchana
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ทักษะการจัดการเรียนรู้


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12351

สถานศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาครู