homeสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
personperson_add
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

ผู้สอน
person
mudchalin pholkla
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12353

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนรู้เพื่อศึกษาเรื่องราวของสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศและสิ่ง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)