สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ผู้สอน

mudchalin pholkla

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12353

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนรู้เพื่อศึกษาเรื่องราวของสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งทรัพยากรสารสนเทศและสิ่ง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.