homeการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครอง
person
การปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครอง

ผู้สอน
Kullaya Kosuwan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครอง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12369

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายวิชา

ความหมาย การทำงานร่วมกับผู้ปกครอง การวางแผนบริการครอบครัวเป็นรายบุคคล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)