homeการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครอง
personperson_add
การปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครอง

ผู้สอน
Kullaya Kosuwan
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครอง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12369

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย การทำงานร่วมกับผู้ปกครอง การวางแผนบริการครอบครัวเป็นรายบุคคล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)