เศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมเป็นสุข

คำอธิบายชั้นเรียน

<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/20eFA7QNBgA?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>