การศึกษาเพื่อการพัฒนา

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนามนุษย์