ผู้สอน
Sophon Chaiwatthanakunwanich
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การศึกษาเพื่อการพัฒนา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12425

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนามนุษย์