ความคิดสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์
ผู้สอน

Pathaya Ruangroengkulrit

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ความคิดสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12431

สถานศึกษา
มหาวิทยาลับราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างกระบวนการคิด สร้างแนวคิดการนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในงานนิเทศศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.