homeเศรษศาสตร์ชุมชนเมืองและชนบท
person
เศรษศาสตร์ชุมชนเมืองและชนบท

ผู้สอน
Assistant professor Dr. ผศ.ดร.ประภาพร ยางประยงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เศรษศาสตร์ชุมชนเมืองและชนบท

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12433

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรผังเมือง คณะสถาปัตยกรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)