เศรษศาสตร์ชุมชนเมืองและชนบท
ผู้สอน

Assistant professor Dr. ผศ.ดร.ประภาพร ยางประยงค์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เศรษศาสตร์ชุมชนเมืองและชนบท

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12433

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรผังเมือง คณะสถาปัตยกรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.