homeการแปรรูปอาหาร 2
personperson_add
การแปรรูปอาหาร 2

ผู้สอน
นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การแปรรูปอาหาร 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12456

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การแปรรูปอาหารโดยใช้ความเย็น เอ็กซ์ทรูชัน การใช้ความดันสูง การใช้พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การบรรจุและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร การวางผังโรงงาน และเทคโนโลยีสะอาด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)