เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การแปรรูปอาหาร 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การแปรรูปอาหารโดยใช้ความเย็น เอ็กซ์ทรูชัน การใช้ความดันสูง การใช้พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การบรรจุและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร การวางผังโรงงาน และเทคโนโลยีสะอาด