เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กฎหมายอาญา ภาคความผิด

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เฉลิมวุฒิ สาระกิจ

ึมหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมการเรียนการสอนกฎหมายอาญา ภาคความผิด