homeComputer M.4
person
Computer M.4

ผู้สอน
person
ครู มณทนา เตชพาหพงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Computer M.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12485

สถานศึกษา
KU

คำอธิบายวิชา

ใช้ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ ชั้น ม.4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)