homeมาเรียนกันเถอะ มาเรียนกันเถอะ
person
มาเรียนกันเถอะ มาเรียนกันเถอะ

ผู้สอน
person
เทอดพงศ์ ตระการรุ่งโรจน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มาเรียนกันเถอะ มาเรียนกันเถอะ

หมายเลขของวิชา (Class ID)
12496

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อิอิ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)