homeคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
personperson_add
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ผู้สอน
person
นาย ประวิณ มาตรา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
125

สถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับ

-  โครงสร้างคอมพิวเตอร์

-  ประวัติความเป็นมา

-  ระบบคอมพิวเตอร์

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)