เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ประวิณ มาตรา

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร

เป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับ

-  โครงสร้างคอมพิวเตอร์

-  ประวัติความเป็นมา

-  ระบบคอมพิวเตอร์