home1/2557 กฏหมายและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์
person
1/2557 กฏหมายและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
1/2557 กฏหมายและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12509

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)