ผู้สอน
น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

1/2557 กฏหมายและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12509

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2