homeคณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์และการจัดการ
person
คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์และการจัดการ

ผู้สอน
นาย อริศ หัสมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์และการจัดการ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12515

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์และการจัดการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)