ซอฟต์แวร์ (Software)
ผู้สอน

ณัฐกานต์ ฤกษ์มงคล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ซอฟต์แวร์ (Software)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12523

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

ซอฟต์แวร์ (Software)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.