homeซอฟต์แวร์ (Software)
personperson_add
ซอฟต์แวร์ (Software)

ผู้สอน
ณัฐกานต์ ฤกษ์มงคล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ซอฟต์แวร์ (Software)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12523

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ซอฟต์แวร์ (Software)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)