homeระบบบริหารการเรียนการสอน
person
ระบบบริหารการเรียนการสอน

ผู้สอน
นางสาว วรรศิกา ฝั้นสืบ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบบริหารการเรียนการสอน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12528

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

บทเรียนออนไลน์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)