เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

GMAT How To Beat Your Best GMAT Score By At Least 50+ Points And Get An Unfair Advantage in MBA Admissions.

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ครอบคลุมทุกส่วนที่ใช้สอบสอบ ข้อสอบ GMAT ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ส่วนคือ 1. การเขียน (Analytical Writing Assessment) 2. คณิตศาสตร์ (Quantitative) 3. ภาษาอังกฤษ (Verbal) ข้อสอบการเขียน (AWA)

Reading Comprehension 14 คำถาม
Critical Reasoning 14 คำถาม
Sentence Correction 13 คำถาม
Essay คำถาม (Analytical Writing Assessment) 

http://www.dek-d.com/studyabroad/28216/

http://www.usingenglish.com/resources/wordcheck/li...

http://www.princetonreview.com/business/free-gmat-...

http://www.gmatpill.com/the-gmat-pill-method/1-gmat-strategy/