homeนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
person
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

ผู้สอน
คุณวุฒิ สุขพิทักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12537

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดเขาขุนพนม

คำอธิบายวิชา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม อำเภอพรหมคิรี จังหวัดนครศรี
ธรรมราช


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)