homeนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
personperson_add
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

ผู้สอน
คุณวุฒิ สุขพิทักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12537

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดเขาขุนพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม อำเภอพรหมคิรี จังหวัดนครศรี
ธรรมราช


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)