เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คุณวุฒิ สุขพิทักษ์

โรงเรียนวัดเขาขุนพนม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม อำเภอพรหมคิรี จังหวัดนครศรี
ธรรมราช