วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต_วันจันทร์


ผู้สอน
อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต_วันจันทร์

รหัสวิชา
1254

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายวิชา

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต_วันจันทร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books