ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPiont

มูฮัมหมัด โต๊ะเจ๊ะ

โรงเรียนบ้านคลองดิน

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมนำเสนอผลงาน