homeวิชาหลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม 56010.152 ภาษาไทย
personperson_add
วิชาหลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม 56010.152 ภาษาไทย

ผู้สอน
นาย อภินันท์ อามีเราะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาหลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม 56010.152 ภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12579

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาหลักสูตรภาษาไทยห้อง 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)