homeวิชาหลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม 56010.152 ภาษาไทย
person
วิชาหลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม 56010.152 ภาษาไทย

ผู้สอน
นาย อภินันท์ อามีเราะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาหลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม 56010.152 ภาษาไทย

หมายเลขของวิชา (Class ID)
12579

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาหลักสูตรภาษาไทยห้อง 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)