homeสอนเสริม
personperson_add
สอนเสริม

ผู้สอน
นาย ฉัตรกุล เดชชนะรัฎต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สอนเสริม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1261

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นธรรมดาที่ผู้เรียนแตกต่างกันย่อมมีปัญหาในการเรียนรู้ แนวทางหนึ่ที่ผู้สอนตระหนักต่อความรับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ในหลายๆช่องทางแนวทางหนึ่งที่เลือกใช้คือการสอนเสริม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)