homeสอนเสริม
person
สอนเสริม

ผู้สอน
นาย ฉัตรกุล เดชชนะรัฎต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สอนเสริม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1261

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นธรรมดาที่ผู้เรียนแตกต่างกันย่อมมีปัญหาในการเรียนรู้ แนวทางหนึ่ที่ผู้สอนตระหนักต่อความรับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ในหลายๆช่องทางแนวทางหนึ่งที่เลือกใช้คือการสอนเสริม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)