สอนเสริม


ผู้สอน
นาย ฉัตรกุล เดชชนะรัฎต์
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สอนเสริม

รหัสวิชา
1261

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คำอธิบายวิชา

เป็นธรรมดาที่ผู้เรียนแตกต่างกันย่อมมีปัญหาในการเรียนรู้ แนวทางหนึ่ที่ผู้สอนตระหนักต่อความรับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ในหลายๆช่องทางแนวทางหนึ่งที่เลือกใช้คือการสอนเสริม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books