เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สอนเสริม

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นธรรมดาที่ผู้เรียนแตกต่างกันย่อมมีปัญหาในการเรียนรู้ แนวทางหนึ่ที่ผู้สอนตระหนักต่อความรับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ในหลายๆช่องทางแนวทางหนึ่งที่เลือกใช้คือการสอนเสริม