homeสังคมศึกษา ส21101
personperson_add
สังคมศึกษา ส21101

ผู้สอน
นาง อรพิน สว่างวงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา ส21101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12611

สถานศึกษา
ร.ร.ตระกูลปนะเทืองวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)