สังคมศึกษา ส21101
ผู้สอน

นาง อรพิน สว่างวงษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา ส21101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12611

สถานศึกษา
ร.ร.ตระกูลปนะเทืองวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.