homeสังคมศึกษา ส21101
person
สังคมศึกษา ส21101

ผู้สอน
นาง อรพิน สว่างวงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา ส21101

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12611

สถานศึกษา
ร.ร.ตระกูลปนะเทืองวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ม.1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)