homeภาษาจีนเบื้องต้น1
personperson_add
ภาษาจีนเบื้องต้น1

ผู้สอน
ธิติมา บุญชื่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาจีนเบื้องต้น1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12624

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น เป็นวิชาที่ว่าด้วยการเรียนการสอนภาษาจีนขั้นพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถสื่อสารและทักทานกันได้เบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)