M 6 Math
ผู้สอน

นาง วราภรณ์ สังข์วรกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
M 6 Math

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12629

สถานศึกษา
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2

เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น(Calculas)

โดย ครูวราภรณ์ สังข์วรกุล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.