homeปวช.3 แม่พิมพ์
person
ปวช.3 แม่พิมพ์

ผู้สอน
นาย วิโรจน์ ลิ้มปรีดีชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวช.3 แม่พิมพ์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1264

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชางานเครื่องมือกลซีเอ็นซี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)