homeวิชานวัตกรรมการจัดการการเปลี่ยนแปลง
personperson_add
วิชานวัตกรรมการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ผู้สอน
ภาดล อามาตย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชานวัตกรรมการจัดการการเปลี่ยนแปลง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12644

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นวัตกรรม การจัดการ การเปลี่ยนแปลง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)