ผู้สอน
ภาดล อามาตย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชานวัตกรรมการจัดการการเปลี่ยนแปลง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12644

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


คำอธิบายชั้นเรียน

นวัตกรรม การจัดการ การเปลี่ยนแปลง