homeม.1 เทคโนโลยี 1
personperson_add
ม.1 เทคโนโลยี 1

ผู้สอน
วนิดา มาปง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.1 เทคโนโลยี 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12703

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม จังหวัดแพร่

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึนเพื่อนทำการสอนออนไลน์ รายวิชา เทคโนโลยี 1 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)