เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.1 เทคโนโลยี 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วนิดา มาปง

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม จังหวัดแพร่

ชั้นเรียนนี้สร้างขึนเพื่อนทำการสอนออนไลน์ รายวิชา เทคโนโลยี 1 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1